2G功能手机
低成本高性能

采用CMOS工艺实现的低成本高性能双频/四频2G FEM助力功能手机设计。灵活的配置及不同的封装尺寸帮助客户实现不同的设计目标。简单的控制方式使客户能快速完成产品设计并推向市场。


GROUP

Part

Function

Package

2G FEM

HS8298H

QUAD-BAND TX / DUAL-BAND   RX GSM/GPRS FEM

LGA 5.25 x 5.30 x 0.82mm

2G FEM

HS8298D

DUAL-BAND TX / DUAL-BAND   RX GSM/GPRS FEM

LGA 5.25 x 5.30 x 0.82mm

2G FEM

HS8269L

QUAD-BAND TX / DUAL-BAND   RX GSM/GPRS FEM

LGA 7.0 x 6.0 x 0.74mm

2G FEM

HS8269G

QUAD-BAND TX / DUAL-BAND   RX GSM/GPRS FEM

LGA 7.0 x 6.0 x 0.74mm

2G FEM

HS8235L

QUAD-BAND TX / DUAL-BAND   RX GSM/GPRS FEM

LGA 3.0 x 3.0 x 0.75 mm

2G FEM

HS8225L

QUAD-BAND TX / DUAL-BAND   RX GSM/GPRS FEM

LGA 5.0 x 5.0 x 0.74mm

2G FEM

HS8225H

QUAD-BAND TX / DUAL-BAND   RX GSM/GPRS FEM

LGA 5.0 x 5.0 x 0.82mm


产品优势:

1)   CMOS工艺,极低的成本

2)   高功率、高效率

3)   双频或四频集成,简化设计

4)   支持GSM/GPRS等多模

5)   集成保护和控制电路